Advocat cobrament del deute — Milà — DespatxEstem especialitzats en el crèdit de recuperació de les activitats de l’empresa, titularitat de les empreses, especialment les petites i mitjanes empreses (PIMES)

S’identifiquen les solucions més sensible a les necessitats reals del Client, per tal de garantir el millor resultat possible amb el menor cost possible